Adres Plaats Prijs Datum
T Bosk 51 Wommels € 150.000 Te koop 11-10-'18
De Lange Baan 16 Wommels € 498.000 Te koop 11-10-'18
Saad 2 Wommels € 335.000 Te koop 05-10-'18
De Iisbaan 5 Wommels € 479.500 Te koop 03-10-'18
Hofkamp 54 Wommels € 127.500 Te koop 28-08-'18
Geins 4 Wommels € 182.500 Te koop 11-08-'18
De Iisbaan 6 Wommels € 445.000 Te koop 09-08-'18
Doctor Sipcke Stapertstrjitte 8 Wommels € 150.000 Te koop 27-07-'18
Klampe 13 Wommels € 219.500 Te koop 27-06-'18
Walperterwei 7 Wommels € 179.500 Te koop 27-05-'18
Geins 9 Wommels € 185.000 Te koop 24-05-'18
T Bosk 28 Wommels € 199.500 Te koop 17-05-'18
Walperterwei 51 Wommels € 210.000 Te koop 30-04-'18
De Iisbaan 4 4a Wommels € 449.500 Te koop 30-04-'18
Walperterwei 5 Wommels € 169.500 Te koop 30-04-'18