Adres Plaats Prijs Datum
De Hannen 21 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 379.000 Te koop 03-12-'16
Stasjonsleane 0ong Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 208.000 Te koop 07-06-'16
Simmersnie 0ong Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 169.500 Te koop 03-06-'16
Blomfinne 4 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 127.500 Te koop 15-05-'15
Bouke De Vriesstrjitte 2 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 119.500 Te koop 22-04-'15
Blomfinne 13 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 249.500 Te koop 02-03-'15
Breksdyk 27 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 115.000 Te koop 09-12-'14
Stasjonsleane 21 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 360.000 Te koop 26-05-'14
Breksdyk 25 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 116.000 Te koop 13-10-'13
Hagenadyk 41 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 109.000 Te koop 21-09-'13
Pastorijstrjitte 12 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 131.000 Te koop 28-04-'13
Reafinne 19 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 112.000 Te koop 13-04-'13
Hagenadyk 49 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 128.500 Te koop 07-12-'12
Breksdyk 40 Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 400.000 Te koop 31-07-'12
Stasjonsleane Oudega (Gem. Súdwest-Fryslân) € 192.000 Te koop 19-05-'12