Adres Plaats Prijs Datum
Reindersbuorren 9 Dronrijp € 95.000 Te koop 13-01-'16
De Alde Mar 17 Dronrijp € 595.000 Te koop 12-07-'15
Stranljip 12 Dronrijp € 249.000 Te koop 18-06-'15
It Roer 9 Dronrijp € 699.000 Te koop 15-06-'15
It Himpsel 18 Dronrijp € 149.500 Te koop 06-06-'15
Holpaed 5 Dronrijp € 119.500 Te koop 03-06-'15
Tsjerkebuorren 20 Dronrijp € 129.000 Te koop 30-05-'15
Hearewei 28 Dronrijp € 395.000 Te koop 22-05-'15
Ljouwertertrekwei 21 Dronrijp € 119.000 Te koop 08-05-'15
Wytze Van Camminghastrjitte 3 Dronrijp € 139.000 Te koop 19-04-'15
Dubelestreek 7 Dronrijp € 114.500 Te koop 22-03-'15
Hoyte Roucomastrjitte 38 Dronrijp € 169.000 Te koop 15-02-'15
Ljouwertertrekwei 23 Dronrijp € 145.000 Te koop 17-01-'15
Hoyte Roucomastrjitte 36 Dronrijp € 134.000 Te koop 19-12-'14
It Himpsel 2 Dronrijp € 139.000 Te koop 23-11-'14