Informatie over Driesum in Driesum

Details:
9114 Driesum
Locatie:
9114 Driesum
Postcode:
9114
Buurt:
Driesum
Gem. Prijs:
€ 255.000
Aantal te koop:
10
Perc te koop:
3.23%
Aantal gezinnen:
210
Aantal inwoners:
900
Aantal inwoners per km²:
564
Aantal woningen (particulier):
315
Gemiddeld inkomen per bewoner:
7646
Gemiddeld inkomen per ontvanger:
13636
Gemiddelde gezinsgrootte:
3
Gemiddelde woz waarde van een huis:
63983
Oppervlakte land (hectaren):
833
Percentage 0 tot 14 jaar:
25%
Percentage 15 tot 24 jaar:
13%
Percentage 25 tot 44 jaar:
32%
Percentage 45 tot 64 jaar:
19%
Percentage 65 en ouder:
9%
Percentage gezinnen met kinderen:
71%
Percentage hoge inkomens (>21.000€):
9%
Percentage lage inkomens (<12025€):
48%
Percentage mannen:
50%
Percentage met uitkering:
18%
Percentage niet in een gezin:
11%
Percentage vrouwen:
48%
Totale oppervlakte (hectare):
859
Land:
nl
Buurten:
Driesum