Informatie over Jelsum in None

Details:
9057 Jelsum
Locatie:
9057 Jelsum
Postcode:
9057
Buurt:
Jelsum
Aantal gezinnen:
90
Aantal inwoners:
370
Aantal inwoners per km²:
161
Aantal woningen (particulier):
140
Gemiddeld inkomen per bewoner:
9574
Gemiddeld inkomen per ontvanger:
15383
Gemiddelde gezinsgrootte:
3
Gemiddelde woz waarde van een huis:
65344
Oppervlakte land (hectaren):
513
Percentage 0 tot 14 jaar:
22%
Percentage 15 tot 24 jaar:
10%
Percentage 25 tot 44 jaar:
33%
Percentage 45 tot 64 jaar:
23%
Percentage 65 en ouder:
12%
Percentage gezinnen met kinderen:
71%
Percentage hoge inkomens (>21.000€):
26%
Percentage lage inkomens (<12025€):
32%
Percentage mannen:
51%
Percentage niet in een gezin:
21%
Percentage vrouwen:
48%
Totale oppervlakte (hectare):
521
Land:
nl
Buurten:
Jelsum