Informatie over Orden in Apeldoorn

Details:
7312 Orden
Locatie:
7312 Orden
Postcode:
7312
Buurt:
Apeldoorn
Gem. Prijs:
€ 243.000
Gem. Opp:
120 m²
€ / m²:
€ 2.025
Aantal te koop:
85
Perc te koop:
1.79%
Aantal gezinnen:
2870
Aantal inwoners:
10740
Aantal inwoners per km²:
2984
Aantal woningen (particulier):
4730
Gemiddeld inkomen per bewoner:
10232
Gemiddeld inkomen per ontvanger:
14316
Gemiddelde gezinsgrootte:
2
Gemiddelde woz waarde van een huis:
76688
Oppervlakte land (hectaren):
551
Percentage 0 tot 14 jaar:
17%
Percentage 15 tot 24 jaar:
10%
Percentage 25 tot 44 jaar:
28%
Percentage 45 tot 64 jaar:
25%
Percentage 65 en ouder:
19%
Percentage allochtoon:
8%
Percentage commerciële dienstverlening:
64%
Percentage gezinnen met kinderen:
54%
Percentage hoge inkomens (>21.000€):
17%
Percentage industrie en bouwnijverheid:
15%
Percentage lage inkomens (<12025€):
43%
Percentage mannen:
47%
Percentage met uitkering:
22%
Percentage niet commerciële dienstverlening:
20%
Percentage niet in een gezin:
24%
Percentage vrouwen:
52%
Totale oppervlakte (hectare):
551
Land:
nl
Buurten:
Orden