Adres Plaats Prijs Datum
Culemborgseweg 18 Asch € 730.000 Te koop 05-01-'24
Aalsdijk 7 A Asch € 875.000 Te koop 09-10-'23
Culemborgseweg 23 Asch € 915.000 Te koop 12-05-'23
Culemborgseweg 16 Asch € 765.000 Te koop 19-01-'23
Kerkstraat 7 Asch € 400.000 Te koop 19-01-'23
Krupheulstraat 4 Asch € 820.000 Te koop 10-06-'22
Kerkstraat 14 Asch € 369.000 Te koop 03-05-'22
Achterstraat 9 Asch Te koop 02-04-'22
Polderstraat 2 A Asch € 489.000 Te koop 29-03-'22
Achterstraat 2 Asch € 797.000 Te koop 06-07-'18
Aalsdijk 17 Asch € 375.000 Te koop 17-05-'18
Achterstraat 5 Asch € 715.000 Te koop 30-04-'18
Dwarsstraat 1 Asch € 99.000 Te koop 16-12-'16
Buitenluststraat 3 Asch € 349.500 Te koop 09-12-'16
Kerkstraat 32 Asch € 498.000 Te koop 29-11-'16